Aan de commissie second opinion Welstandszorg.

Mijnheer de voorzitter,

Het is moeilijk voor ons om onze bezwaren te verwoorden, omdat de dhr. en mevr. Kulik onze buren zijn en het laatste wat wij willen is deze mensen hinderen bij hun broodwinning.
Het was allang bekend, dat de fam. Kulik een uitbreiding van hun bedrijf wilden met hotelkamers. Dat vonden wij geen probleem, maar het voorliggende plan is in de buurt ingeslagen als een bom, omdat het door zijn schaal en zijn vormgeving detoneert met alles wat eromheen staat. Hierbij verwijs ik U naar onze zienswijze, die verleden week bij het secretariaat van de commissie welstandszorg is ingediend.
Deze zienswijze is bij de stukken gevoegd en het stuk spreekt voor zichzelf.
Hier wil ik ingaan enkele andere aspecten van het plan.

1. De reden voor deze vergadering.
De welstandscommissie heeft onzes inziens terecht dit plan afgewezen, maar het college van de gemeente Waterland heeft een second opinion aangevraagd.
Zij vinden kennelijk, dat dit ijzeren bouwsel wel past op het Hemmeland.Hoe kan dit?
Kijken wij naar de aanvraag voor de second opinion, dan vinden wij behalve een beschrijving van het voorafgaande alleen het volgende:
“Immers inmiddels is geruime tijd verstreken en is een heel traject doorlopen. Om deze reden vragen wij een second opinion.” Einde citaat.
Meer staat er echt niet in.
Om dit te begrijpen moeten wij terug naar de vergadering op 1 mei.
Na een opmerking van de heer Kulik, dat volgens de burgemeester alles in kannen en kruiken was zei de voorzitter:
“Dan heeft de burgemeester U heel wat uit te leggen”
Daar is deze vergadering dus voor bedoeld.

2. De aard van het gebouw.
Behalve vragen over de inpassing van het bouwsel in een kleinschalig recreatiegebied op een nog kleiner publiek strandje stellen wij vragen bij de aard van het beest.
Het ontwerp is niet eerlijk in de zin, dat het gebouw wat anders probeert te lijken, dan het in werkelijkheid is. Er is maar één succesvol schip in de architectuur: het schip van een kerk. Alle andere pogingen zijn gedoemd te leiden tot Walt Disney toestanden.
Voorzitter, wij leven in Nederland met Nederlandse gewoonten en Nederlandse gebouwen. Een onconventioneel gebouw als de NMB in Zuidoost is eerlijk en onmiddellijk door iedereen geaccepteerd. Het past in de Nederlandse bouwtraditie en staat op de juiste plaats. Beide condities zijn in dit geval niet vervuld.

3. De implantatie van het gebouw.
Op de situatie tekening staat het gebouw half op het badstrand van Monnickendam zonder een verharde weg eromheen. Deze is niet getekend, omdat het strandje dan helemaal verdwijnt, maar deze weg is domweg nodig voor de bereikbaarheid van het gebouw door de brandweer.

4. De gevaren van het ontwerp.
Om het gebouw staat een ijzeren wand. Dit doet mij niet zozeer denken aan een schip, maar aan de realisatie op heel grote schaal van een kachel. Als in dit gebouw ooit brand in uitbreekt groeit dit uit tot een ramp: het vuur wordt door de trekgaten in het scherm aangewakkerd en is door ditzelfde scherm onbereikbaar voor het bluswater. De mannen staan een kachel te blussen door er aan de buitenkant water op te gieten.

5.Andere ontwikkelingen.
Mijnheer de voorzitter, artikel 5 van het reglement van deze commissie stelt:
“De voorzitter waarborgt, dat de commissieleden voldoende geïnformeerd zijn over de karakteristieken van de locatie, eventueel door een bezoek ter plaatse.”
Ik neem aan, dat U de plaats des onheils heeft bezocht, maar misschien is de volgende informatie toch nieuw voor U.
Op het gemeentehuis wordt een plan uitgewerkt om het recreatiegebied Hemmeland te transformeren tot pretpark, waarin opgenomen een weg door het park, een theater, horeca, twee vaste waterskibanen, winkels, een sporthal etcetera.
Het kan zijn, dat het college U hiervan onkundig heeft gelaten en zeker kent U de reactie van de bevolking hierop niet. De inwoners van Monnickendam zijn er namelijk niet blij mee en 13 dagen geleden is een burgerinitiatief gestart in Monnickendam onder de slogan: “Red het Hemmeland”.
Binnen enkele dagen zijn door een simpele publicatie in het streekblad al bijna duizend handtekeningen verzameld. Ter illustratie: de kern Monnickendam telt tienduizend inwoners. Een kopie van dit initiatief kan ik hier overleggen.
Dhr Kulik heeft de initiatiefnemers meegedeeld, dat hij het burger initiatief steunt, als zij het hotel er maar buiten laten....
Helaas mijnheer Kulik, het hotel past alleen op de plaats waar het gepland is, als het pretpark doorgaat. Sterker nog: Uw bouwsel is de eerste stap van de transformatie van het Hemmeland tot pretpark. Gaat het pretpark door de weerstand van de bevolking niet door, dan kan het hotel ook niet doorgaan, zeker niet in zijn huidige vorm.
Een steun in de rug van de bevolking is het concept streekplan van de provincie, dat de hele Gouwzee met de omringende dijk tot beschermd gebied verklaart. Het relevante kaartje is bij onze zienswijze gevoegd.

6. De binnenkant van de dijk.
Het hotel steekt negen meter boven de dijk uit, dus moet ook de omgeving aan de binnenzijde van de dijk bij de overwegingen betrokken worden. Het gebouw torent hoog boven het binnendijkse meertje uit. Bij het bouwen rond het meertje zijn indertijd door de gemeente terecht stringente eisen gesteld aan de aard en de hoogte van de bebouwing.
Het huidige project doet de resultaten van dat beleid grondig teniet. Is dit vooruitgang of verloedering van onze omgeving ten bate van de heilige koe: de economische groei?

Mijnheer de voorzitter, dit is wat ik te zeggen had namens betrokkenen: de inwoners van Monnickendam.

31 mei 2006,
Fred Udo