Brief d.d 1 mei 2006 aan de Welstandscommissie in Purmerend

Het Mirrorcentrum en de welstandscommissie.

Op 1 Mei om 1500 uur werd door de welstandscommissie, die waakt over ons landschap en ons welbevinden, het plan behandeld van de uitbreiding van het Mirrorcentrum met een hotelflat. De architect, dhr Leloup verdedigde de vormgeving van zijn plan. Wat had de goede man bedacht?

In vorm en uitstraling moet het hotel herinneren aan ineengeschoven gestrande schepen. Dit werd in de vergadering door de architect aangeprezen als een “statement in architectuur”. De commissie ging hierin vrij ver mee met de architect Het vervelende is, dat een hotel met 66 kamers 95 meter lang en 12 meter hoog moet zijn. Deze kolos moet dan gepropt worden in de hoek naast het bestaande Mirrorcentrum.De tekening toont, dat alle vierkante meters grond naast het bestaande gebouw bebouwd gaan worden en dat het gevaarte 9 meter boven de dijk uitsteekt.

Het ergste komt nog:
In zijn ijver om toch vooral een schip na te bootsen maakt de architect de buitenkant van het gebouw van onbehandeld cortenstaal. Dit lijkt een architecturale vondst, totdat je je realiseert, dat hier dus een roestig karkas van de afmetingen van een 50 000 tonner op ons mirrorstrandje gestald gaat worden. Nu lagen onbewoonde fjorden in Noorwegen in de tachtiger jaren vol met opgelegde schepen, die wachtten op de sloop, maar er is in de wereld geen desolater uitzicht te bedenken, dan verlaten schepen, laat staan, dat je die dicht bij huis zou willen hebben. De voorzitster van de vergadering refereerde hieraan door te zeggen, dat voor een zeeman een dergelijk uitzicht beklemmend kan werken, maar zij trok hier verder geen conclusies uit.

Er werd ook herhaaldelijk gesteld, dat de commissie in principe niet tegen grote gebouwen is. Ik persoonlijk ook niet, maar een recreatiepark en een villawijkje zijn niet direct de ideale buren voor een stalen kolos. Een 50 000 tonner leggen langs een strandje, waar een Volendammer kwak te groot voor is, dat kan niet. Het kan niet vanaf het water, het kan niet vanaf de wal. De wal heeft nog een bezwaar: er wonen mensen. Deze mensen krijgen dus bij doorgaan van dit plan een permanent uitzicht op de imitatie van een scheepssloperij.

Toch zat het venijn van de vergadering in de staart, want het project was namelijk al in Maart 2005 besproken in dezelfde commissie. De conclusies waren toen, dat in de toenmalige vorm het project niet goedgekeurd kon worden en dus was aangehouden. Deze conclusies zijn op schrift bezorgd bij de gemeente Waterland, maar daar zijn zij kennelijk onder op de stapel geraakt.

Op het gemeentehuis baseerde men zijn conclusies kennelijk op een goedkeurende opmerking van een van de commissieleden op die vergadering en heeft men de schriftelijke conclusies verder niet ter harte genomen. Volgens de burgemeester van de gemeente Waterland was de vergadering van 1 mei overbodig, “omdat het project toch al door de commissie behandeld en goedgekeurd was”.

Na deze opmerking van dhr Kulik (de man achter het plan) was het antwoord van de voorzitster: “Dan heeft de burgemeester heel wat uit te leggen aan dhr Kulik, tenzij de gemeente het project wil goedkeuren zonder fiat van de welstandscommissie”.

De conclusie van deze vergadering was: het voorliggende project niet goedkeuren, speciaal door de bekrompen ligging naast de dijk. De commissie had geen principiële bezwaren tegen de grootte of de uitvoering van het gebouw. Het grootste deel van de discussie ging over emoties, indrukken en krachtige statements, maar het feit, dat een dergelijke kolos de aard, de kleinschaligheid en de natuurwaarden van de omgeving volkomen ontkent, kwam alleen terloops ter sprake.

Monnickendam, 1 mei 2006.
Fred Udo.
Joh.Buijeslaan 18
Tel: 0299 65 2503
Email: fredudo@xs4all.nl