Het Hemmeland in de Pers - archief

Samenvatting

In dit hoofdstuk proberen we in chronologische volgorde een overzicht te presenteren over wat er in de diverse bladen is gemeld.

Ten einde de grote hoeveelheid materiaal op deze website overzichtelijk te houden, is er in de presentatie een opsplitsing gemaakt. Alle materiaal uit de pers dat dateert van vóór januari 2009 is te vinden onder het kopje 'Archief'. Alle documenten uit die periode zijn te vinden onder de nummers E1 tot en met E68. Alles wat zich na 1 januari 2009 heeft afgespeeld, treft u aan op de huidige pagina. De bijbehorende documenten zijn genummerd vanaf E69.

Het Hemmeland in de pers na 1 januari 2009

Het Noord-Hollands Dagblad levert op 6 januari 2009 kommentaar op het rapport 'Waar knelt het?' (E69). Het stuk roept een sfeer op van vergaande gemeentelijke incompetentie. En terecht natuurlijk, zoals ook op deze website uiteengezet in het weblog van Kees de Lange van 13 januari 2009 (G49).

Merkwaardig is dat B&W van Waterland zich verzetten tegen de bouwplannen in het IJmeer (E70). Hoe geloofwaardig is een dergelijk protest van de zijde van een College dat zelf tonnen boter op het hoofd heeft door de plannen om buitendijks een pretpark te willen bouwen in Uitdam en een 15 m hoog hotel op het Hemmeland.

Het Noord-Hollands Dagblad publiceerde een serie artikelen onder de titel 'markant'. Het gaat om interviews met Waterlanders die buiten de gebaande paden treden. Op 7 februari 2009 werd Bert Stelders van de Initiatiefgroep Manifest Bewoners Beemster Erfgoed in het zonnetje gezet (E71). Op 14 februari volgden Manja Verhorst van De Kwade Zwaan uit Uitdam (E72) en Kees de Lange van Milieu Platform Waterland uit Monnickendam (E73).

Zelfs de aanwijzing van Natura2000 gebieden in Waterland, waarbij unieke polders zoals het Varkensland een hoge beschermingsstatus krijgen die recht doet aan de bijzondere waarden van het gebied, valt niet bij iedereen in goede aarde. Dit keer komen de boeren in opstand die zich beknot voelen in hun mogelijkheden door het feit dat Natura2000 gebieden beperkingen opleggen aan bijvoorbeeld de ammoniakuitstoot (E74).