Inventaris van de documenten op de website Red het Hemmeland

Op deze pagina vatten we alle documenten samen waarnaar op de diverse pagina’s van deze website verwezen wordt door middel van links. De documenten zijn gerangschikt in de volgorde waarin zij op de webpagina’s voorkomen. Als u het document wilt openen, klik op het documentnummer.

A Pagina Home  
A1 Het Hemmeland en de gemeenteraad van Waterland (Fred Udo).  
A2 Inspraak Fred Udo op raadsvergadering. 20 nov 08
A3 De lotgevallen van het Hemmeland. 30 nov 09
A4 In memoriam Sjoerd Rodenhuis. 24 apr 14
A5 Ingesproken tekst op raadsvergadering van 22 januari 2015. 22 jan 15
B Pagina Hemmeland  
B1 Het groene Hemmeland NU (luchtfoto uit Google Earth) en een compositietekening van de plannen van B&W.  
B2 Fotoserie van Peter van der Meer en Marijke van den Berg.  
B3 Wandeling van Max over het Hemmeland.  
B4 Tweede wandeling van Max over het Hemmeland.  
B5 Beleidsplan (25 pagina’s).  
B6 Uitgangspuntennotitie Herstructurering Hemmeland (21 pagina’s).  
B7 'Het Hemmeland ernstig bedreigd' Initiatiefgroep in Prettig Weekend. 18 mei 06
B8 Het Hemmeland op de schop: waarom? (Fred Udo).  
B9 Brief van B&W aan de raad over de ontwerp-begroting 2007 van Landschap Waterland. 12 jun 06
B10 Pagina 7 uit de jaarrekening 2005 van gemeente Waterland.  
B11 De financiering van het Hemmeland (Fred Udo).  
B12 Landschap Waterland: hoe zetten we de burger buitenspel? (Kees de Lange).  
B13 De vier kaartjes (uit de Uitgangspuntennotitie) die de verrommeling van het Hemmeland in beeld brengen.  
B14 Het gesprek (Fred Udo). 14 sep 06
B15 Brief van Landschap Waterland aan Initiatiefgroep. 19 okt 06
B16 Antwoord Initiatiefgroep op brief van Landschap Waterland. 24 okt 06
B17 Nieuwe brief van Landschap Waterland aan Initiatiefgroep. 31 okt 06
B18 Antwoord Initiatiefgroep op de brief van Landschap Waterland. 05 nov 06
B19 Brief VBIJ over de waterskibaan. 12 jun 06
B20 De waterskibaan: voor wie eigenlijk? (Kees de Lange).  
B21 Persbericht over terugtrekking exploitant kabelwaterskibaan.  
B22 Jachthaven Hemmeland: de prijs van luchtfietserij (Sjoerd Rodenhuis). 01 sep 06
B23 Door gemeentebestuur gepresenteerde landschappelijke visie over ZuidWest Hemmeland. mei 08
B24 Reactie gemeente op klacht over niet toepassen Woningwet. 05 dec 08
B25 Brief Stichting Hemmeland aan Gemeenteraad. 06 nov 09
B26 De toekomst van het Hemmeland. 19 nov 09
B27 De eigenwijze wethouder. feb 10
C Pagina Mirror Hotel  
C1 Foto NU (Peter van der Meer).  
C2 Foto NOOIT (Peter van der Meer).  
C3 Meer impressies van het geplande Mirror Hotel.  
C4 Brief Gemeente Waterland aan de architect. 09 nov 04
C5 Welstandsvergadering. 07 mrt 05
C6 Besluit College. 30 aug 05
C7 Brief Gemeente Waterland aan de architect. 05 sep 05
C8 Welstandsvergadering. 01 mei 06
C9 Schriftelijk bezwaar omwonenden. 01 mei 06
C10 Brief van B&W aan Provinciale (second opinion) Welstandscommissie. 22 mei 06
C11 Schriftelijk bezwaar omwonenden. 20 mei 06
C12 Mondeling bezwaar omwonenden ter zitting. 31 mei 06
C13 Advies Provinciale Welstandscommissie. 07 jun 06
C14 De plannen en wethouder Buis. 01 aug 06
C15 Financieel Dagblad over Bibob. 12 aug 06
C16 'Hoe gaat ons gemeentebestuur om met het project Mirror Hotel?' (Fred Udo). 01 aug 06
C17 'Ontwerp Mirror van tafel' artikel uit Noord-Hollands Dagblad. 29 sep 06
C18 Is de aanvrager van een bouwvergunning voor het hotel stroman voor een onbekende financier? (Emiel Neefjes).  
C19 Noord-Hollands Dagblad van 9 december over implementatie van de wet Bibob in Purmerend. 09 dec 06
C20 Brief aan B&W van uitbater Mirror Paviljoen. 26 feb 08
C21 Brief van B&W aan uitbater Mirror Paviljoen. 13 mrt 08
C22 Brief van Stichting Hemmeland aan B&W en raad. 07 apr 08
C23 Notitie burgemeester over verdere plannen met het Hemmeland. 22 mei 08
C24 Impressie van het nieuwe monsterhotel. mei 08
C25 Aankondiging inspraakprocedure (Ons Streekblad). 05 jun 08
C26 Brief Stichting Behoud Waterland over inspraakprocedure. 10 jun 08
C27 Protest van omwonenden. 25 mei 08
C28 Brief van een aantal Stichtingen tegen de Hemmeland-plannen. 17 jun 08
C29 Brief Stichting Hemmeland tegen Hemmeland-plannen. 20 jun 08
C30 Brief van verontruste burger tegen Hemmelandplannen. 21 jun 08
C31 Brief Titia Leewis en Cees Jonker tegen Hemmeland-plannen. 21 jun 08
C32 Brief over bouwvergunning Mirror. 09 jan 09
C32a Brief van Stichting Hemmeland aan wethouder Kools. 15 sep 11
C33 Brief Stichting Hemmeland aan wethouder Kools. 08 jun 12
C34 Uit de notulen van de welstandscommissie, vergadering 11 juni 2012. 11 jun 12
C35 Brief Stichting Hemmeland aan wethouder Kools. 11 jul 12
C36 Informatiedocument van wethouder Kools. 21 aug 12
C37 Brief Stichting Hemmeland aan wethouder Kools. 04 sep 12
C38 Advertentie Prettig Weekend 'Handen af van ons Hemmeland'. 18 sep 12
C39 Advertentie in Prettig Weekend van B&W. 10 okt 12
C40 Analyse van de advertentie die de gemeente plaatste in Prettig Weekend. 11 okt 12
C41 Inspraak tijdens raadsvergadering van Fred Udo. 11 okt 12
C42 Inspraak tijdens raadsvergadering van Jolan van de Broek. 11 okt 12
C43 Brief Stichting Hemmeland aan de Raad i.v.m. aanpassing bestemmingsplan. 16 okt 12
C44 Brief van Kools aan Stichting Hemmeland. 16 okt 12
C45 Commentaar Stichting Hemmeland op brief van Kools d.d. 16 okt 12. 20 okt 12
C46 Aankondiging ter inzage legging. 25 nov 12
C47 Door Stichting Hemmeland ingediende zienswijze bestemmingsplan buitengebied, Mirror Hotel. 13 dec 12
C48 Door Stichting Hemmeland ingediende zienswijze bestemmingsplan buitengebied. 04 dec 12
C49 Informatie van B&W : “Het hotel moet lager”. 05 feb 13
C50 Inspreektekst m.b.t. bestemmingsplan Hemmeland. 04 apr 13
C51 Vragen over de evenementenvergunningen voor festivals te houden op het Hemmeland. 13 apr 13
C52 Reactie op de vragen over de evenementenvergunning van de dienstdoende ambtenaar. 18 apr 13
C53 Brief advocaat m.b.t. versnellen procedures rondom bouwaanvraag. 16 jul 13
C54 Reactie op van Stichting Hemmeland op verzoek tot versnellen procedures rondom bouwaanvraag. 14 okt 13
C55 Brief van de gemeente Waterland over het Mirror Waterhotel. 14 nov 14
C56 Artikel uit het Gezinsblad. 27 mei 15
C57 Moddergooien aan de Gouwzee. 11 jun 15
C58 Brief aan de ombudsman van het NRC. 14 jun 15
C59 Reactie van de Ombudsman van het NRC. 20 jun 15
C60 Hotelplan in Groene zone onhaalbaar. 05 apr 15
C61 Brief aan gemeente over erfpachtovereenkomst 16 sep 15
D Pagina Politiek  
D1 Discussie over anonieme brieven. aug 06
D2 Vervolg discussie over anonieme brieven. aug 06
D3 Brief aan B&W over de Wet Burgerinitiatief. 23 aug 06
D4 Antwoord gemeente op brief d.d. 23 aug 06 van de initiatiefgroep. 30 aug 06
D5 Antwoord (wnd) griffier op indienen burgerinitiatief. 22 aug 06
D6 Brief van de initiatiefgroep aan de griffier. 01 sep 06
D7 Antwoord griffier op brief initiatiefgroep van 1 september. 07 sep 06
D8 Brief aan B&W over de Wet Bibob. 23 aug 06
D9 Brief: geen Bibob beleid in Waterland. 19 okt 06
D10 Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 7 maart 2006 in de gemeente Waterland.  
D11 Uitnodigingen aan alle politieke partijen voor interviews. 07 okt 06
D12 Interview met Sjoerd Kijlstra van GroenLinks. 06 nov 06
D13 Briefwisseling tussen Ron van den Berg en de PvdA. 20 okt 06
D14 Brief van gemeente Purmerend aan Landschap Waterland. 02 aug 06
D15 De presentatie van Landschap Waterland en de Gemeente Waterland op de informatieavond. 27 sep 06
D16 De presentatie van Fred Udo op de informatieavond. 27 sep 06
D17 Sfeerbeelden uit de Grote Kerk van Peter van der Meer. 27 sep 06
D18 Sfeerbeelden uit de Grote Kerk van Marijke van den Berg. 27 sep 06
D19 Verslag gemeente van de bijeenkomst in de Grote Kerk. 27 sep 06
D20 Antwoorden van B&W en Landschap Waterland op schriftelijke vragen van burgers. 31 okt 06
D21 Notitie van B&W over het Hemmeland ten behoeve van de raadsvergadering van 16 november 2006. 31 okt 06
D22 Begeleidende brief van B&W aan de raad. 31 okt 06
D23 De rentmeesters van onze natuurgebieden..... (Kees de Lange).  
D24 Open brief aan de gemeenteraad van Waterland. 25 okt 06
D25 Tweede open brief aan de gemeenteraad van Waterland. 09 nov 06
D26 Vragen gesteld aan B&W over hun omstreden plannen met het Hemmeland. 16 nov 06
D27 Impressie van de raadsvergadering van 16 november 2006. 16 nov 06
D28 Individuele burgers stellen vragen.... komen er ook antwoorden? (Ron van den Berg).  
D29 Passage uit het verslag van de Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu van 21 april 2005.  
D30 Laatste open brief aan de raadsleden van Ron van den Berg. 27 nov 06
D31 Amendement van de PvdA op de plannen van B&W met het Hemmeland. 27 nov 06
D32 Vier moties van de PvdA over de plannen van B&W met het Hemmeland. 27 nov 06
D33 Oplegnotitie van B&W voor de raadsvergadering van 30 november 2006.  
D34 Kritisch commentaar van de initiatiefgroep op de oplegnotitie (Fred Udo).  
D35 De initiatiefgroep uit haar misnoegen over het democratisch falen van B&W (Kees de Lange).  
D36 Persbericht dat raadsvergadering van 30 november opnieuw beleidsvoorbereidend is. 29 nov 06
D37 Fred Udo spreekt in op de raadsvergadering van 30 november. 30 nov 06
D38 Kees de Lange spreekt in op de raadsvergadering van 30 november. 30 nov 06
D39 Geluidsband van de inspraak van Fred Udo. 30 nov 06
D40 Geluidsband van de inspraak van Kees de Lange. 30 nov 06
D41 Tekst van de verklaring van de burgemeester. 30 nov 06
D42 Geluidsband van de verklaring van de burgemeester. 30 nov 06
D43 Tekst van de verklaring van de heer Verdooren (ABW). 30 nov 06
D44 Correspondentie met hen die geacht worden de belangen van de burger te dienen. 08 dec 06
D45 Flyer van de PvdA verspreid op de markt in Monnickendam. 09 dec 06
D46 Wat zijn de beloften van de burgemeester van Waterland waard?  
D47 Open brief aan College van B&W en Raad (Wim Huijskens).  
D48 Gedicht 'Over toon en inhoud' (Wim Huijskens).  
D49 Open brief van Ron van den Berg aan leden van Provinciale Staten.  
D50 STEM OP WOENSDAG 7 MAART ! STEM WIJS OP 7 MAART !! UW STEM TELT DUBBEL OP 7 MAART !!! (Ron van den Berg).  
D51 Kaart van Stichting Natuur en Milieu over verrommeling in Nederland (april 2007).  
D52 De plannen voor het Galgeriet (Fred Udo). 05 apr 07
D53 Open brief aan de PvdA-raadsleden (Ron van den Berg). 10 apr 07
D54 Brochure 'Groen of Poen, Waterland opgeofferd aan kortzichtigheid'. 10 apr 07
D55 Kamervragen van GroenLinks (mei 2007) aan minister Cramer (VROM).  
D56 Verslag consultatieavond van 22 mei 2007 over plan Galgeriet.  
D57 Een burger haalt zijn gram (Ron van den Berg). 11 nov 07
D58 Brief van Dorpsraad Katwoude aan B&W. 07 nov 07
D59 'Schoffering van democratie' (Noord-Hollands Dagblad). 08 mrt 08
D60 Draagvlak voor Galgeriet-plannen? (Noord-Hollands Dagblad). 08 mrt 08
D61 'Onwerkbare situatie in gemeenteraad en college' (Noord-Hollands Dagblad). 03 apr 08
D62 Oproep tot bezinning van GroenLinks. 03 apr 08
D63 'Gezocht: wethouder gemeente Waterland' (Noord-Hollands Dagblad). 05 apr 08
D64 'Samen duurzaam verder'. jun 08
D65 Klacht van 5 stichtingen over de inspraakprocedure van juni 2008. 18 jul 08
D66 Inspraakverordening gemeente Waterland. 15 dec 05
D67 Werkproces majeure projecten. 12 okt 06
D68 Klacht van 5 stichtingen over klachtafhandeling. 16 sep 08
D69 'Reactie' gemeente over klacht klachtafhandeling. 17 sep 08
D70 Brief Gemeentelijke Ombudsman over klachten van 5 stichtingen. 06 okt 08
D71 Brief Gemeentelijke Ombudsman aan B&W. 06 okt 08
D72 Reactie gemeente op klachten inspraakprocedure Hemmeland. 08 jan 09
D73 Brief van twee Stichtingen aan B&W betreffende de Woningwet. 13 okt 08
D74 Raadsstuk van B&W over inspraak Hemmeland-plannen. 28 okt 08
D75 Bezwaren tegen Hemmeland-plannen van burgers I. jun 08
D76 Bezwaren tegen Hemmeland-plannen van burgers II. jun 08
D77 Inspraak Kees de Lange op raadsvergadering. 20 nov 08
D78 Geluidsband inspraak raadsvergadering. 20 nov 08
D79 Besluit Gemeenteraad om Hemmeland aan te kopen. 26 mei 09
D80 Brief van Stichting Hemmeland aan de burgemeester. 05 nov 12
E Pagina Pers  
E1 'Het Hemmeland ernstig bedreigd' Initiatiefgroep in Prettig Weekend. 18 mei 06
E2 Het Burgerinitiatief zoals ingediend op het Gemeentehuis. 22 mei 06
E3 Aankondiging Inloopavond van 20 juli 2006.  
E4 Ingezonden brieven in Prettig Weekend. 20 jul 06
E5 Ingezonden brieven in Prettig Weekend. 27 jul 06
E6 Volledige versie van brief uit Prettig Weekend. 27 jul 06
E7 Artikel de Bootvloot uit Prettig Weekend. 27 jul 06
E8 Ingezonden brieven in Ons Streekblad. 27 jul 06
E9 Interview Witte Weekblad. 16 aug 06
E10 Donkere wolken uit Prettig Weekend. 17 aug 06
E11 Redactioneel artikel uit het Witte Weekblad. 23 aug 06
E12 Artikel Witte Weekblad 'Buurten met...' Kees de Lange (Webmaster). 23 aug 06
E13 Ingezonden brieven in Prettig Weekend. 24 aug 06
E14 Noord-Hollands Dagblad over het afblazen van het kabelwaterskiproject. 02 sep 06
E15 Commentaar initiatiefgroep in Noord-Hollands Dagblad. 02 sep 06
E16 Redactioneel artikel in het Noord-Hollands Dagblad. 02 sep 06
E17 Interview met eigenaars Mirror Paviljoen in Noord-Hollands Dagblad. 09 sep 06
E18 Interview met lid initiatiefgroep in Noord-Hollands Dagblad. 09 sep 06
E19 Persbericht gemeente over informatieavond op 27 sep 2006. 05 sep 06
E20 Interview met dhr. Rohof van Landschap Waterland in Noord-Hollands Dagblad. 16 sep 06
E21 Artikel over informatieavond in Noord-Hollands Dagblad. 28 sep 06
E22 Column Frits Abrahams in NRC over informatieavond. 28 sep 06
E23 Videopresentatie van de bijeenkomst in de Grote Kerk. 27 sep 06
E24 Het Witte Weekblad over de bijeenkomst in de Grote Kerk. 04 okt 06
E25 Ons Streekblad over de bijeenkomst in de Grote Kerk. 05 okt 06
E26 Prettig Weekend over de bijeenkomst in de Grote Kerk. 05 okt 06
E27 Het Noord-Hollands Dagblad over het antwoord van de Initiatiefgroep aan Landschap Waterland. 26 okt 06
E28 Het Noord-Hollands Dagblad over de raadsvoorstellen van B&W over het Hemmeland. 04 nov 06
E29 Het Noord-Hollands Dagblad vermeldt de mening van de Initiatiefgroep over de notitie van B&W. 07 nov 06
E30 Oproep in Prettig Weekend voor een grote demonstratie op 16 november. 09 nov 06
E31 Het Noord-Hollands Dagblad interviewt de heer Tanja (PvdA) over het beheer van het Hemmeland. 17 nov 06
E32 Ons Streekblad bericht over de raadsvergadering van 16 november. 23 nov 06
E33 Het Noord-Hollands Dagblad publiceert PvdA voorstellen voor de raadsvergadering van 30 november. 25 nov 06
E34 Het Noord-Hollands Dagblad vermeldt het persbericht van B&W over de toon van onze website. 02 dec 06
E35 Het Noord-Hollands Dagblad bericht over de raadsvergadering van 30 november. 02 dec 06
E36 Ingezonden brief in Noord-Hollands Dagblad van Initiatiefgroep. 06 dec 06
E37 Bescherming historisch Waterland is schijn (Laura Bromet, Het Parool). 28 feb 07
E38 'Hemmeland redden' (J.D. Gerritsen, tijdschrift van Bond Heemschut, februari 2007). 28 feb 07
E39 Tekst uit het blad van de Bond Heemschut.  
E40 Brief van Stichting Hemmeland aan Bond Heemschut.  
E41 Excuses van de Bond Heemschut aan het Bestuur van Stichting Hemmeland. 07 jan 08
E42 Verrommeling (Martin Bril, Volkskrant). 03 apr 07
E43 Cramer bindt strijd aan tegen 'witte schimmel' van bedrijven (Volkskrant). 03 apr 07
E44 Initiatiefgroep 'RedhetHemmeland' uitgenodigd in Den Haag (Prettig Weekend). 05 apr 07
E45 Marijke van den Berg over verrommeling en de kosten ervan (Prettig Weekend). 24 mei 07
E46 Het Noord-Hollands Dagblad bericht over de politieke situatie in PS over bedrijventerreinen. 03 nov 07
E47 Het Witte Weekblad over een advies aan B&W van een duur adviesbureau. 07 nov 07
E48 Marc Chavannes, ondermeer over Landroof (NRC/Handelsblad). 05 jan 08
E49 Martha Aarsen gemeentedichteres van Waterland (Witte Weekblad). 06 feb 08
E50 Martha Aarsen en ‘De skyline van het Hemmeland’ (Ons Streekblad). 07 feb 08
E51 'Klein maar compleet recreatiegebied' (Noord-Hollands Dagblad). feb 08
E52 'Streep door bouw in bufferzone' (Ons Streekblad). 19 mrt 08
E53 'Randmeer' (Martin Bril in de Volkskrant). 20 mrt 08
E54 'Hotel én Mirror Paviljoen' (Noord-Hollands Dagblad). 29 mei 08
E55 'Demonstratie' tegen hotel (Noord-Hollands Dagblad). 09 jun 08
E56 'Wethouder boos op Red het Hemmeland' (Noord-Hollands Dagblad). 11 jun 08
E57 Hotel op Hemmeland 'onzalig' (Noord-Hollands Dagblad). 12 jun 08
E58 'Recreatiegebieden populair' (Noord-Hollands Dagblad). 08 jul 08
E59 'Studie voorzieningen Spil gaat gewoon door' (Noord-Hollands Dagblad). 17 jul 08
E60 'Geen serieuze inspraak' (Noord-Hollands Dagblad). 22 jul 08
E61 'Nieuwe wethouder Jaap Wortel (Groen Links)...' (Prettig Weekend). 08 aug 08
E62 'Gouwzeeschool medio 2010' (Noord-Hollands Dagblad). 08 aug 08
E63 'Op Marken wordt niet gebouwd' (Volkskrant). 13 aug 08
E64 'Bieb blijft op huidige plek' (Noord-Hollands Dagblad). 11 sep 08
E65 'Onderzoek na klacht inspraak Hemmeland' (Noord-Hollands Dagblad). 14 okt 08
E66 'Sorry klinkt te vaak' (Noord-Hollands Dagblad). 17 okt 08
E67 'Snel stemmen" Ook bij de waterschappen moet de democratie veroverd worden' (NRC/Handelsblad). 22 okt 08
E68 'Landschap is de ziel van Nederlandse cultuur' (Adriaan Geuze). dec 08
E69 'Fout op fout door 'pupillenvoetbal' in Waterland' (Noord-Hollands Dagblad). 06 jan 09
E70 'Waterland strijdt tegen superflat' (Noord-Hollands Dagblad). 14 jan 09
E71 'Doorbraak De Dijk gemist' (Noord-Hollands Dagblad). 07 feb 09
E72 'Manja’s liefde voor de leegte' (Noord-Hollands Dagblad). 14 feb 09
E73 'Slimme mensen kunnen heel dom zijn' (Noord-Hollands Dagblad). 14 feb 09
E74 'Natura 2000 blokkeert boeren' (Noord-Hollands Dagblad). 07 feb 09
F Pagina Stichting Hemmeland  
F1 Oproep om donateur van Stichting Hemmeland te worden.  
F2 Brief van Stichting Hemmeland over de provinciale Ecologische HoofdStructuur (EHS) aan alle raadsleden.  
F3 Kaart van de EHS vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 2 november 2004.  
F4 Advertentie in Prettig Weekend van de eigenaar van het Mirror-paviljoen.  
F5 Reactie van Stichtingsbestuur en Initiatiefgroep.  
F6 Verzoek aan de Randstedelijke Rekenkamer om onderzoek naar financieel beheer Landschap Waterland.  
F7 Folder 'Bezwaar maken bij de provincie'.  
F8 De plannen voor het Hemmeland anno 2007 (Fred Udo).  
F9 Nieuwsbrief voor donateurs en belangstellenden. 24 jan 08
F10 Oproep om donateur van Stichting Hemmeland te worden. 24 jan 08
F11 Video op VPRO-Landroof over ons Hemmeland. 24 jan 08
F12 Tweede Nieuwsbrief van Stichting Hemmeland. sep 08
G Pagina Weblog  
G1 Bijdrage 'Ons mooie Hemmeland' (Saskia van Loenen).  
G2 Bijdrage 'Regenten en klootjesvolk' (Kees de Lange).  
G3 Bijdrage 'Tuin van Monnickendam' (Wim van Zanen).  
G4 Bijdrage 'Cri de Coeur' (Ton Dekker).  
G5 Bijdrage 'Gouwzee een bijzonder natuurgebied' (Inga Tessel).  
G6 Bijdrage 'Het klootjesvolk in opstand' (Kees de Lange).  
G7 Bijdrage 'Leer me de regenten kennen...' (Kees de Lange).  
G8 Bijdrage 'Het landschap sterft uit' (Martijn van Geemen).  
G9 Bijdrage 'Zo maar wat ideetjes...' (Ron van den Berg).  
G10 Bijdrage 'Hoe nu verder na de 27ste september? Een persoonlijke reactie' (Wim Huijskens).  
G11 Bijdrage 'De uitgangspuntennotitie' (Emiel Neefjes).  
G12 Bijdrage 'Flora en Fauna in en rondom het Hemmeland' (Han Nijssen).  
G13 Bijdrage 'De Waterlandse VVD, wat moet je ermee?' (Kees de Lange).  
G14 Bijdrage 'De Dialoog: Een rondje langs de Waterlandse politieke partijen' (Ron van den Berg).  
G15 Bijdrage 'Es war einmal....' (Kees de Lange).  
G16 Bijdrage 'Verleden, heden en visie op de toekomst van het recreatiepark Hemmeland' (Jan Dijkstra).  
G17 Bijdrage 'Madurodam aan de Gouwzee' (Kees de Lange).  
G18 Bijdrage 'De kleine zielen...., de dingen die voorbij gaan' (Kees de Lange).  
G19 Bijdrage 'Kies wijzer !' (Kees de Lange).  
G20 Bijdrage 'Fantasie en werkelijkheid' (Kees de Lange).  
G21 Bijdrage 'Waterland... flaterland' (Kees de Lange).  
G22 Bijdrage 'Moet de gemeente Waterland opgeheven worden?' (Fred Udo).  
G23 Bijdrage 'Waterlands tutti frutti' (Kees de Lange).  
G24 Bijdrage 'Vandalisme aan de Pierebaan' (Kees de Lange).  
G25 Bijdrage 'Gotspe van de week' (Kees de Lange).  
G26 Bijdrage 'Treurigste Troeter Prijs 2007' (Kees de Lange).  
G27 Bijdrage 'Wiens brood men eet, diens woord men spreekt?' (Kees de Lange).  
G28 Bijdrage 'Landroof' (Kees de Lange).  
G29 Bijdrage 'Eendracht maakt macht' (Kees de Lange).  
G30 Bijdrage 'Ten halve gekeerd?' (Kees de Lange).  
G31 Bijdrage 'Lange tenen' (Kees de Lange).  
G32 Bijdrage 'De geur van bederf...' (Kees de Lange).  
G33 Bijdrage 'Voorlichting op zijn Waterlands' (Kees de Lange).  
G34 Bijdrage 'Een bevlogen actievoerder' (Herman Kleibrink).  
G35 Bijdrage 'Zetbaas van de vrije jongens' (Kees de Lange).  
G36 Bijdrage 'De blunderbrigade' (Kees de Lange).  
G37 Bijdrage 'Een nieuwe coalitie, een nieuw geluid?' (Kees de Lange).  
G38 Bijdrage 'Burgerjaarverslag' (Kees de Lange).  
G39 Bijdrage 'Stadsverloedering' (Kees de Lange).  
G40 Bijdrage 'Onbehoorlijk bestuur' (Kees de Lange).  
G41 Bijdrage 'Red de Johan Buijeslaan' (Astrid van de Weijenberg).  
G42 Bijdrage 'Waterlandse laflafjes' (Kees de Lange).  
G43 Bijdrage 'Bagger' (Kees de Lange).  
G44 Bijdrage 'Brokkenpiloten' (Kees de Lange).  
G45 Bijdrage 'André' (Kees de Lange).  
G46 Bijdrage 'Waterschapsverkiezingen' (Kees de Lange).  
G47 Bijdrage 'Machtsverheffen en worteltrekken' (Kees de Lange).  
G48 Bijdrage '2009' (Kees de Lange).  
G49 Bijdrage 'Ambitie en competentie' (Kees de Lange).  
G50 Bijdrage 'Open brief van een verontruste natuurliefhebber' (André Klaver).  
G51 Bijdrage 'Zicht op Varkensland' (André Klaver).