Politiek - actueel

Samenvatting

Op 14 december 2006 werden alle initiatieven vanuit de bevolking voor het behoud van het Hemmeland genegeerd door het nemen van diverse besluiten die het Hemmeland ernstig bedreigen. Op 4 december 2008 werd het allemaal nog eens overgedaan met het aannemen van de “stedenbouwkundige Visie Hemmeland”. In dit hoofdstuk “Politiek” wordt onder de kop “archief” deze trieste geschiedenis in detail beschreven en aan de hand van de nodige documenten geïllustreerd.

De ontwikkelingen na 4 december 2008

In de loop van 2009 werd duidelijk, dat onze niet aflatende kritiek op het beheer van Landschap Waterland niet voor niets is geweest: het Hemmeland was te koop. Op 26 mei 2009 besloot de gemeenteraad tegen het advies van B&W in om het recht van eerste koop uit te oefenen (D79). Er werden 2 voorbereidende vergaderingen gehouden. Onze bijdragen staan in (B25) en (B26). De koop kreeg zijn beslag in de vergadering van 17 december 2009. Als vanouds bleken de financiën weer een twistpunt. Wethouder Wortel voorspelde financiële rampen en stelde een 5% verhoging van de OZB in het vooruitzicht. Dit alles was gebaseerd op het voortzetten van het financieel wanbeheer van Landschap Waterland en het niet goed lezen van de cijfers. Niet alleen was er de soap rond een evidente fout (B27), maar ter vergadering kwam nog een geheime bijdrage van 71 000 euro per jaar van de jachthaven aan het park te voorschijn.

Na de raadsverkiezingen van 3 maart 2010

Intussen zijn met de laatste verkiezing de krachtsverhoudingen in de raad ingrijpend gewijzigd. De VVD is nu met 5 zetels de grootste partij, maar ook in de oppositie steunde deze partij alle voorstellen voor de bouw van een groot hotel. Er is nu een coalitie van VVD, Waterland natuurlijk, PvdA en D66 aan de macht met in totaal 10 van de 17 zetels. Kan het Hemmeland hier blij mee zijn? De ervaring heeft ons intussen geleerd, dat dit niet het geval is.

Het bestuur van onze gemeente heeft nooit uitgeblonken in open communicatie met de burger, maar de nieuwe wethouder Kools maakt het wel heel bont. Geen enkele van de brieven, die wij hem hebben geschreven over de opeenvolgende ontwerpen van het hotel heeft hij beantwoord. De details staan in het hoofdstuk over het hotel.

Een zwarte dag voor de burgers van Waterland.

1. Op donderdag 1 november 2012 werd het voorgestelde budget 2013 goedgekeurd door de regerende coalitie in de gemeenteraad.
Dit budget betekent de nekslag voor alle culturele activiteiten binnen de gemeente.
Een voorbeeld: De bibliotheek wordt teruggebracht tot een leeszaaltje in de nieuwe school met bibliobus voor de overige kernen.

2. Dit was nog niet alles.
In dezelfde vergadering ging de gemeenteraad akkoord met het ongewijzigd ter inzage leggen van het bestemmingsplan voor het buitengebied.
Hierin staat, dat er per jaar op het Hemmeland 15 festivals met duizenden bezoekers georganiseerd mogen worden. Wanneer dit ooit werkelijkheid zal worden, dan zal gedurende de helft van de weekends in het zomerhalfjaar het Hemmeland niet toegankelijk zijn voor de reguliere bezoekers (1300 tot 1500 per dag in de zomer). Monnickendam zal dan geheel verstopt zijn met auto’s, want er is bij het Hemmeland geen plaats.
De herrie zal voor de bewoners rondom het park oorverdovend zijn.
Maar ja, je moet iets over hebben voor de jeugd, al komt die voor 99% van buiten de gemeente.

3. Nog meer slecht nieuws uit hetzelfde bestemmingsplan.
Het hoofdstuk Mirror hotel bespreekt in detail het gesteggel rond de afmetingen van het hotel.
In het bestemmingsplan is de formulering zodanig, dat de indieners er een vrije verdieping op mogen zetten bijvoorbeeld om te verkopen als appartementen. Bedankt wethouder Kools.

"Na deze desastreuze raadsvergadering was er op 5 november een kennismakingsgesprek tussen afgevaardigden van de stichting en de pas benoemde burgemeester, mevrouw Kroon-Wagenaar. Een verslag van dit gesprek in de vorm van een brief aan de burgemeester vindt u hier (D80)."
Het antwoord van de burgemeester hebben wij heden (15 dec 2012) nog niet ontvangen.
De volgende video geeft een overzicht van de manier waarop wethouder Kools de belangen van de inwoners van Monnickendam verdedigt.