Het Mirror Hotel - actueel

 

De uitbater van het Mirror paviljoen is al jaren van plan om op het Hemmeland een hotel neer te zetten. Eerdere pogingen dit te realiseren zijn gestrand, mede doordat de Provinciale Welstandscommissie geen spaan heel liet van het oorspronkelijke monsterlijke ontwerp. Echter, in de raadsvergadering van 4 december 2008 heeft een meerderheid van de gemeenteraad toch het groene licht gegeven voor de bouw van een hotel met een bebouwd vloeroppervlak van zo'n 4000 vierkante meter en een hoogte boven het maaiveld van niet meer dan 14 meter. Volgens de indiener en de wethouder mag het volgende gebouw naast ons strandje gezet worden.

mirror plan 2012

Als dit gebouw werkelijkheid wordt, dan zal het kleiner worden dan de Grote Kerk, maar het zou groter worden dan “de Werf”. Daarnaast blijft het Mirror paviljoen gewoon staan, dus er komen twee gebouwen rond ons strandje te staan. Hiermee heeft de vorige gemeenteraad gemeenschapsgrond en het bekendste strandje van onze omgeving verkwanseld aan een ondernemer en daarmee aan de financiers achter hem.

De discussies rond het hotel in 2012 tot maart 2013 zijn geplaatst onder het kopje “Archief 2012”. Lezenswaard is de formulering van het ontwerp bestemmingsplan, want deze tekst van het bestemmingsplan geeft een uniek inzicht in de houding van de verantwoordelijke wethouder ten opzichte van het algemeen belang.

Wij schrijven zomer 2013.

B&W en de figuren rond het hotel overleggen druk over de te volgen strategie om het hotel zo snel mogelijk door de nu nog gunstig gezinde gemeenteraad te krijgen. De advocaat van Kulik komt in juli met een prachtig voorstel:
Combineer de bouwaanvraag met het mini bestemmingsplan in één voorstel aan de raad. Dit is mogelijk via de coōrdinatieregeling, die bedoeld is om de procedures rond een bouwaanvraag te versnellen De advocaat schrijft in een bijlage uitvoerig een tijdpad voor, zodat de goedkeuring van het bouwplan niet in gevaar gebracht zal worden door een gewijzigde samenstelling van de gemeenteraad na de verkiezingen.

B&W namen dit voorstel graag over, dus is de brief van de advocaat als bijlage bij de aankondiging van de raadsvergadering van 11 oktober gevoegd (C53). Wij stuurden hierop een brief naar de raadsleden (C54), maar de angst voor de verkiezingen was kennelijk zo groot, dat het voorstel om de invloed van de burger te beperken er door kwam met alleen de SP en GroenLinks tegen. Dhr. Neefjes sprak in op deze vergadering, maar na 4 minuten 23 seconden werd hij abrupt afgebroken door de dagvoorzitter de heer Schröder, die het kennelijk te machtig werd om de waarheid te horen over het gerommel rond het hotel. Toch vroeg Neefjes niet meer dan het nakomen van afspraken gedaan door wethouder Kools in de raadsvergadering van 13 oktober 2012 en hij liet zien hoe het gemeentebestuur aan de leiband loopt van de advocaat van de familie Kulik. Wij wachten nu dus op een voorstel van B&W om het minibestemmingsplan en de bouwaanvraag in een keer goed te doen keuren door de gemeenteraad.

Hoe denkt de provincie over hotels in de gemeente Waterland?

Hiervoor citeren wij het begin van een persbericht van de provincie uitgegeven op 11 sept 2013 over een ander plan in onze gemeente:

GS vragen aanpassing ontwerpbestemmingsplan Monnickendam Gedeputeerde Staten (GS) vragen de gemeente Waterland om aanpassing van het ‘Bestemmingsplan Monnickendam - Kloosterdijk 2’, dat de bouw van twee woningen en een zorghotel mogelijk moet maken. GS vinden dat nut en noodzaak van de plannen niet zijn aangetoond en dat de bouw de ruimtelijke kwaliteit zal aantasten.

De gemeente heeft volgens GS niet goed aangetoond dat er binnenstedelijk geen vestigingsmogelijkheid is voor een zorghotel en dat alleen de voorgestelde locatie in aanmerking komt. Verder worden nut en noodzaak van het zorghotel niet onderbouwd door onderzoek.

Wij zullen Gedeputeerde Staten vragen of dezelfde criteria ook gelden voor het hotel op het Hemmeland. Een alternatief is er: Al jaren geleden is door de architecten Soeters en van Elsdonk voorgesteld om een hotel te bouwen op de vrijgekomen plek van de gemeentewerf…..

Alle materiaal over het Mirror Hotel dat dateert van vóór 2012 is te vinden onder het kopje 'archief'. In dit archief kunt u nalezen hoe de oorspronkelijke plannen eruit zagen, en hoe er vragen gerezen zijn over de wijze waarop een dergelijke onderneming geëxploiteerd en gefinancierd gaat worden. Alle documenten betreffende het hotel tot en met de intrekking van het tweede ontwerp zijn te vinden onder de nummers nummers C1 tot en met C32.