Stichting Hemmeland - wordt donateur!

Red het Hemmeland
Steun de juridische strijd van de Stichting Hemmeland!

Het begon allemaal met een burgerinitiatief, dat als doel had: 'Het behoud van het Hemmeland in nagenoeg dezelfde staat als deze op dit moment -20 mei 2006- is.' Ruim 4300 mensen hebben met hun handtekening hun instemming betuigd met dit initiatief. Samen met alle argumenten van de initiatiefgroep is dit echter niet voldoende gebleken om het gemeentebestuur van de heilloze plannen af te doen zien. Nog altijd wil men een gigantisch hotel bouwen van 4500 m² vloeroppervlak aan het eerste strandje, waardoor het prachtige landschap rond de Gouwzee voorgoed wordt verpest - om nog maar te zwijgen van het vele groen dat zal moeten wijken voor wegen en parkeerplaatsen bij een dergelijk groot bouwwerk; nog altijd mag de jachthaven flink uitbreiden, ook weer ten koste van natuur. Daarom is de Stichting Hemmeland opgericht, om met andere middelen, namelijk juridische stappen, alsnog haar doel te bereiken. De stichtingsvorm is nodig om een collectief als rechtspersoon te doen erkennen voor bezwaarschriften en procedures. Wellicht ten overvloede: dit betekent niet het einde van de initiatiefgroep en de website www.redhethemmeland.nl.

In de stichtingsakte staat:
De stichting heeft ten doel: Het behoud van de natuur en de landschappelijke waarden van de gemeente Waterland.
Deze akte is op 4 december 2006 verleden ten overstaan van notaris Bosboom. Tevens is de Stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Juridische procedures kosten veel geld en daarom vragen wij om uw steun.

Word donateur van de Stichting Hemmeland!

Stort uw bijdrage van € 5,- (of meer) op:
rekening nummer NL91RABO0129815845
ten name van 'Penningmeester Stichting Hemmeland'
Cornelis Dirkszoonlaan 152, 1141 ZE Monnickendam
telefoon 0299-656207
onder vermelding van: 'donateur'.

Het contactadres van de stichting is:
Secretariaat Stichting Hemmeland,
Joh. Buijeslaan 15,
1141 GR Monnickendam,
e-mail: info@redhethemmeland.nl

Stichting Hemmeland zal aan alle donateurs minimaal eens per jaar verslag doen van haar activiteiten en de financiële situatie. Namens allen die de natuur in Waterland een warm hart toedragen, alvast hartelijk bedankt voor uw steun! Meer informatie over de plannen voor het Hemmeland en onze strijd daartegen op www.redhethemmeland.nl